Optagelse i koret

Kunne du tænke dig at være med i Ambitus, kan du til en begyndelse snakke med formanden Tove Ketil Lenger – se nærmere under:  Kontakt.
Du kan deltage i en eller to af vores prøver, hvorefter du kan optages i koret efter en kort stemmeprøve, som foregår under fire øjne sammen med korets dirigent.
Der betales kontingent halvårligt. Kontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling, lige nu er det på 550 kr. Dog giver korets vedtægter mulighed for under særlige omstændigheder og efter aftale med bestyrelsen at opnå nedsættelse af kontingentets størrelse

Øvetidspunkt:

tirsdag kl. 18.00-20.00
Det foregår i kantinen på VUC
Nørregade 42, Glamsbjerg.

Afbud til korprøver

skal ske til
Karen Folke Olsen
folkeolsen@mail.dk
eller mobil: 22 42 52 11
Fra tirsdag kl. 14.00 KUN på mobil.
…eller til
Tove Ketil
toveketil@hotmail.com
eller mobil: 24 20 06 25